Komunitná záhrada na Severe

Previous

Na mieste zbúranej časti budovy teplární medzi Kisdyho ulicou a Obrancou mieru budujeme komunitnú záhradu, ktorá bude slúžiť všetkým generáciám susedov a susediek žijúcich v našom okolí.

 

Po roku intenzívnej práce prípravami i v teréne vás s radosťou pozývame na slávnostné otvorenie záhrady 8 septembra 2023 o 17:00

 

Čo už máme za sebou?

 • Komunitná záhrada je participatívny projekt a od úplného začiatku do projektu zapájame širokú susedskú komunitu a intenzívne spolupracujeme so samosprávou.
 • V máji 2022 sme iniciovali založenie komunitnej záhrady na severe a dohodli sa na spolupráci s Mestom Košice a Mestskou časťou Košice-Sever.
 • V auguste 2022 sme zrealizovali participatívny workshop so susedskou komunitou pod vedením lektora a dizajnéra záhrad Jozefa Fekiača, aby sme zmapovali potreby a nápady obyvateľov v susedstve. Taktiež sme urobili prieskum kapacít, možností a bariér aktívnych záujemcov o využívanie záhrady s cieľom nastaviť záhradu ako inkluzívne a bezbariérové miesto.
 • V priebehu septembra sme pracovali na projekte komunitnej záhrady, ktorý odráža potreby obyvateľov zmapované počas augustového workshopu. Tento návrh mohli obyvatelia v susedstve následne komentovať a pripomienkovať.
 • V novembri sme sa opäť stretli so zástupcami samosprávy, konkrétne Mestskej časti Košice-Sever, aby sme prediskutovali vzájomnú spoluprácu a udržateľnosť záhrady.
 • V zime sme sa sústredili na vybavenie povolení, technickú prípravu stavby jednotlivých prvkov v záhrade a prípravu na workshopy, ktoré budeme realizovať v roku 2023.
 • Koncom januára sme ukončili úspešnú crowdfundingovú kampaň na portáli Donio. Kampaň podporilo 104 darcov a darkýň sumou 3993 eur. Ďakujeme!
 • Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a začali sme pripravovať záhradu tak, aby bola inkluzívna pre ľudí s rôznymi potrebami. Pribudne reliéfna mapa, QR kódy a prvky uľahčujúce orientáciu v záhrade pre nevidiacich a slabozrakých.
 • Grant Inovuj Ty nám pomohol naštartovať záhradu. Od januára do apríla sme zrealizovali 7 workshopov so siedmymi lektormi a lektorkami, ktorých sa zúčastnilo dokopy približne 170 ľudí zo susedskej komunity a širšieho okolia. Za 5 týždňov práce v záhrade sme z prázdneho pozemku vytvorili fungujúcu záhradu. Vďaka finančnej podpore 5000 eur z grantu sme vybudovali záhony, konštrukciu na vodu vrátane nádrží, dažďovú záhradu a kompostovisko. Lektori a lektorky nás naučili mnoho nového o záhrade tak, aby bola permakultúrna, sebestačná, bez chémie a s maximálnym využitím lokálnych zdrojov.
 • V roku 2023 sa nám podarilo získať grant z Úradu vlády. Vďaka tomuto grantu sme pokračovali v zakladaní záhrady a budovaní nových prvkov, výsadbou a podobne. Vybudovali sme oplotenie záhrady, mlatové chodníky, vysadili sme stromy, kríky a rôzne ďalšie rastliny.

Pomôžte nám dlhodobo udržať fungovanie unikátnej Komunitnej záhrady na suti

 

Najčastejšie otázky

Komu záhrada slúži?
Záhrada je prístupná širokému susedstvu, deťom, dospelým i seniorom a seniorkám v čase od 9:00 do 18:00 v letnom čase a v čase od 13:00 do 16:00 v zime.

Kedy budem môcť prísť do záhrady?
Záhrada bude polo-otvorená. Znamená to, že bude otvorená verejnosti vždy keď v nej bude prítomný člen alebo členka záhrady, ktorý/á disponuje kľúčom od záhrady a v čase kedy je otvorená pre verejnosť. Je to preto, aby sme zabezpečili udržateľnosť a trvácnosť vybudovaných prvkov záhrady, náradia a iného majetku záhrady. Kľúč od záhrady môžete mať aj vy. Ak máte záujem, kontaktujte nás.

Čo všetko sa bude v záhrade diať?
Záhrada bude slúžiť pestovaniu, vymieňaniu skúseností, stretávaniu sa s priateľmi a známymi. Okrem bežnej prevádzky sa tu budú konať workshopy a prednášky na tému ekológie, udržateľnosti, starostlivosti o záhradu a susedstvo. Záhrada bude otvorená pre exkurzie škôl, súkromné oslavy, či kultúrne podujatia.

Kto záhradu prevádzkuje?
O chod záhrady sa stará občianske združenie Iniciatíva Poď na dvor, ktoré sa už roky stará o naše susedstvo. Sme skupina mladých ľudí, ktorí iniciovali založenie záhrady, vypracovali projekt záhrady a spolu s ďalšími aktívnymi susedmi ju vybudovali.

Ako sme získali pozemok pre záhradu?
Pozemok patrí mestu Košice. Vďaka dlhodobej spolupráci Iniciatívy Poď na dvor s mestskou časťou Košice-Sever a dialógu s Mestom Košice sa podarilo tento pozemok vyhradiť pre účel zriadenia komunitnej záhrady. OZ Iniciatíva Poď na dvor požiadala mesto Košice, aby prenajalo pozemok záhrady OZ na dobu 5 rokov.

Na koho sa môžem obrátiť ak sa chcem zapojiť?
Ak si prajete stať sa súčasťou aktívnej komunity pestovateľov a pestovateliek, a/alebo máte pripomienky, návrhy na zlepšenia a nápady pre komunitnú záhradu, neváhajte sa nám ozvať! Môžete nám napísať e-mail: podnadvor@gmail.com alebo správu cez sociálne siete: www.facebook.com/podnadvor. Záhadu môžete využívať aj pasívne, nemusíte nič pestovať. Ozvite sa nám a pridajte sa k záhradnej komunite!

 

Poďakovanie

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Projekt komunitnej záhrady vzniká s podporou mesta Košice a mestskej časti Košice-Sever.

                 

Previous Share:

 • Client:John Doe
 • Categories:
 • Skills:
  • After Effects
  • Illustrator
  • Photoshop
 • Project Url:View Project
 • Share:
Previous

Iné projekty a aktivity