Komunitná záhrada na suti

Previous

Na mieste zbúranej časti budovy teplární medzi Kisdyho ulicou a Obrancou mieru sme postavili komunitnú záhradu, ktorá bude slúžiť všetkým generáciám susedov a susediek žijúcich v našom okolí.

Najčastejšie otázky

Komu záhrada slúži?
Záhrada je prístupná širokému susedstvu, deťom, dospelým i seniorom a seniorkám v čase od 9:00 do 18:00 v letnom čase a v čase od 13:00 do 16:00 v zime.

Kedy budem môcť prísť do záhrady?
Záhrada bude polo-otvorená. Znamená to, že bude otvorená verejnosti vždy keď v nej bude prítomný člen alebo členka záhrady, ktorý/á disponuje kľúčom od záhrady a v čase kedy je otvorená pre verejnosť. Je to preto, aby sme zabezpečili udržateľnosť a trvácnosť vybudovaných prvkov záhrady, náradia a iného majetku záhrady. Kľúč od záhrady môžete mať aj vy. Ak máte záujem, kontaktujte nás.

Čo všetko sa bude v záhrade diať?
Záhrada bude slúžiť pestovaniu, vymieňaniu skúseností, stretávaniu sa s priateľmi a známymi. Okrem bežnej prevádzky sa tu budú konať workshopy a prednášky na tému ekológie, udržateľnosti, starostlivosti o záhradu a susedstvo. Záhrada bude otvorená pre exkurzie škôl, súkromné oslavy, či kultúrne podujatia.

Kto záhradu prevádzkuje?
O chod záhrady sa stará občianske združenie Iniciatíva Poď na dvor, ktoré sa už roky stará o naše susedstvo. Sme skupina mladých ľudí, ktorí iniciovali založenie záhrady, vypracovali projekt záhrady a spolu s ďalšími aktívnymi susedmi ju vybudovali.

Ako sme získali pozemok pre záhradu?
Pozemok patrí mestu Košice. Vďaka dlhodobej spolupráci Iniciatívy Poď na dvor s mestskou časťou Košice-Sever a dialógu s Mestom Košice sa podarilo tento pozemok vyhradiť pre účel zriadenia komunitnej záhrady. OZ Iniciatíva Poď na dvor požiadala mesto Košice, aby prenajalo pozemok záhrady OZ na dobu 5 rokov.

Na koho sa môžem obrátiť ak sa chcem zapojiť?
Ak si prajete stať sa súčasťou aktívnej komunity pestovateľov a pestovateliek, a/alebo máte pripomienky, návrhy na zlepšenia a nápady pre komunitnú záhradu, neváhajte sa nám ozvať! Môžete nám napísať e-mail: podnadvor@gmail.com alebo správu cez sociálne siete: www.facebook.com/podnadvor. Záhadu môžete využívať aj pasívne, nemusíte nič pestovať. Ozvite sa nám a pridajte sa k záhradnej komunite!

 

Novinky:

 1. V záhrade pribudla nová informačná tabuľa, 15 edukačných tabuliek a hmatová mapa pre nevidiacich.Vďaka podpore z Úradu vlády SR sme pre vás pripravili Informačnú tabuľu, ktorá vás zoznámi s príbehom záhrady a poskytne praktické informácie. Môžu si ju prečítať aj nevidiaci.Toto je informačná tabuľa Komunitnej záhrady na suti. V ľavej časti tabule je text, ktorý si vypočujete o chvíľku. V pravej časti tabule sú fotografie procesu budovania záhradky, pokúsime sa vám ich popísať. Úplne dole nájdeme logá všetkých spolupracujúcich organizácií. Tabuľa je žiarivo žltá a je na nej veľa fotiek, ktoré vám popíšeme hneď ako si vypočujete text, ktorý zhŕňa príbeh tejto záhrady, jej základné princípy a ciele našej záhradnej komunity. Príbeh komunitnej záhrady na suti: Myšlienka vzniku komunitnej záhrady sa medzi nami prvýkrát objavila v roku 2022 po tom, čo mesto zbúralo schátranú časť budovy, ktorá tu stála. Sme Iniciatíva Poď na dvor a založenie záhrady sme podnietili najmä preto, aby sa neuvyužívaný brownfield premenil na živý komunitný priestor a zabránili sme tak vzniku neoficiálneho parkoviska. V priebehu roku 2022 sme zorganizovali prípravné workshopy, stretnutia s komunitou a so zástupcami samosprávy. Počas zimy 2022 a na jar 2023 sme pracovali na príprave projektu záhrady a vytvorení jej dizajnu. Inšpirovali sme sa prácou mnohých ďalších organizácií a komunít na Slovensku i vo svete. Spolu s odborníkmi organizácie Permakultúra SK a komunitou susedov sme vytvorili dizajn záhrady založený na potrebách, preferenciách a nápadoch vznikajúcej záhradnej komunity. Ohľad sme museli brať taktiež na prostredie, v ktorom sa záhrada nachádza. Záhrada vznikla na suti, zvyškoch zbúranej budovy a podľa toho sme ju nazvali. tento názov vyjadruje kontrast “neživej sute” a “plnosti života”, ktorú sme sem priniesli. Vďaka konzultáciám so spriatelenými komunitnými záhradami v Bratislave, Košiciach, Madride a Paríži sme dotiahli dizajn záhrady do podoby, s ktorou sme spokojní a spokojné. Na jar 2023 sme začali s prácami priamo na pozemku, úpravou terénu, prípravou systému na zadržiavanie vody, stavaním vyvýšených záhonov, vyvýšeného trvalkového valu z travertínových obrubníkov a vytváraním mlatových chodníkov. Vysadili sme dažďovú záhradu a v záhonoch už v priebehu apríla začali rásť prvé rastliny. Práce v záhrade trvali do konca leta 2023, kedy boli všetky podstatné prvky záhrady dobudované. Od tohto momentu nás čaká ich údržba a postupné vylepšovanie tohto nového komunitného priestoru. Adaptácia na zmeny klímy, podpora biodiverzity a minimalizácia odpadu: V komunitnej záhrade na suti nájdete unikátny systém zadržiavania dažďovej vody, ktorý činí záhradu plne sebestačnou. Dažďová záhrada napomáha zadržiavať vodu na pozemku a zlepšuje mikroklímu. Vysadené stromy, kríky, trvalky a bylinky lákajú užitočné organizmy a hmyz a pomáhajú tak zvyšovať miestnu biodiverzitu. V záhrade sa snažíme nevytvárať odpad a znovupoužívať už existujúce materiály a veci. Kompostujeme. Sebestačnosť a organickosť: V záhrade sa riadime princípmi permakultúry, pestujeme organicky, bez chémie a postrekov a učíme sa porozumieť záhrade učiac sa od nej. Vytvárame banku vlastných semien pre ďalšiu výsadbu. Do budúcna plánujeme čerpať energiu najmä z udržateľných zdrojov. Plody, bylinky a ovocie zo záhrady čiastočne pokrýva potreby pestovateľov a pestovateliek. Inkluzívna a multifunkčná záhrada: Od začiatku myslíme na to, aby si záhradu mohli užiť aj nevidiaci a slabozrakí obyvatelia a radíme sa s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Priestor sme dizajnovali tak, aby záhradou vedel prejsť aj človek na vozíku, či s chodítkom. Chceme tak docieliť, aby si benefity záhrady mohli užiť naozaj všetci. Budúci komunitný dom a komunitná dielňa znásobia možnosti využitia tohto priestoru pre všetkých susedov a priateľov komunitnej záhrady. Participácia a taktický urbanizmus: Je pre nás dôležité participatívne skvalitňovanie verejného priestoru a uplatňovanie komunitou iniciovaných taktických zmien v susedstvách, spolutvorenie a posilňovanie angažovanosti komunít i jednotlivcov. Udržateľnosť: Túto záhradu vybudovala komunita zhruba 40.-tich obyvateľov a obyvateliek a rôznych ďalších dobrovoľníkov, priateľov a podporovateľov záhrady. Počas piatich mesiacov sme tu trávili voľný čas po práci, večery a víkendy. Svojpomocne sme premenili tento pozemok na nepoznanie a záleží nám na tom, aby čo najdlhšie záhrada slúžila komunite a širokej verejnosti. Na noc záhradu zamykáme. Je to preto, aby sme zabezpečili udržateľnosť a trvácnosť vybudovaných prvkov záhrady, náradia a iného majetku záhrady. Kľúč od záhrady môžete mať aj vy, stačí sa stať členom/členkou záhradnej komunity. Záhrada bude dlhodobo slúžiť pestovaniu, vymieňaniu skúseností, stretávaniu sa s priateľmi a známymi. Okrem bežnej prevádzky sa tu budú konať workshopy a prednášky na tému ekológie, udržateľnosti a starostlivosti o záhradu a susedstvo. Záhrada bude otvorená pre exkurzie škôl, súkromné oslavy, či kultúrne podujatia. Pozemok patrí mestu Košice. Prevádzkovateľom záhrady je občianske združenie Iniciatíva Poď na dvor. Mesto Košice prisľúbilo pozemok pre účely komunitnej záhrady na dobu 5 rokov, teda na roky 2023 - 2028. Iniciatíva Poď na dvor v lete 2023 požiadala mesto Košice o možnosť prenajať si tento mestský pozemok za symbolickú sumu. Ak si prajete stať sa súčasťou komunity záhrady na suti, ozvite sa nám! KONTAKT: podnadvor@gmail.com FB /podnadvor INSTAGRAM /podnadvor Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky. Špeciálne ďakujeme Igorovi a Sise, Marcelovi Gibódovi a všetkým aktívnym ľuďom, ktorí sa zapojili do vytvorenia záhrady. Ako sme už spomínali, veľkú časť informačnej tabule zahŕňajú fotky.
 2. Pribudli edukačné tabuľky s botanickými kresbami a zaujímavosťami o danej rastline. Tieto tabuľky poslúžia ako zdroj informácií pre kohokoľvek, kto zavíta do záhrady, pre exkurzie detí zo škôl a škôlok alebo nevidiacich a to vďaka QR kódu, ktorý bude umiestnený v pravom dolnom rohu na každej tabuľke. Rastlinu budú môcť spoznať aj dotykom a ovoňať ju. Botanické ilustrácie si môžete pozrieť aj tu na webe. Je k nim pridaný alternatívny text pre nevidiacich.

Čo už máme za sebou?

 • Komunitná záhrada je participatívny projekt a od úplného začiatku do projektu zapájame širokú susedskú komunitu a intenzívne spolupracujeme so samosprávou.
 • V máji 2022 sme iniciovali založenie komunitnej záhrady na severe a dohodli sa na spolupráci s Mestom Košice a Mestskou časťou Košice-Sever.
 • V auguste 2022 sme zrealizovali participatívny workshop so susedskou komunitou pod vedením lektora a dizajnéra záhrad Jozefa Fekiača, aby sme zmapovali potreby a nápady obyvateľov v susedstve. Taktiež sme urobili prieskum kapacít, možností a bariér aktívnych záujemcov o využívanie záhrady s cieľom nastaviť záhradu ako inkluzívne a bezbariérové miesto.
 • V priebehu septembra sme pracovali na projekte komunitnej záhrady, ktorý odráža potreby obyvateľov zmapované počas augustového workshopu. Tento návrh mohli obyvatelia v susedstve následne komentovať a pripomienkovať.
 • V novembri sme sa opäť stretli so zástupcami samosprávy, konkrétne Mestskej časti Košice-Sever, aby sme prediskutovali vzájomnú spoluprácu a udržateľnosť záhrady.
 • V zime sme sa sústredili na vybavenie povolení, technickú prípravu stavby jednotlivých prvkov v záhrade a prípravu na workshopy, ktoré budeme realizovať v roku 2023.
 • Koncom januára sme ukončili úspešnú crowdfundingovú kampaň na portáli Donio. Kampaň podporilo 104 darcov a darkýň sumou 3993 eur. Ďakujeme!
 • Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a začali sme pripravovať záhradu tak, aby bola inkluzívna pre ľudí s rôznymi potrebami. Pribudne reliéfna mapa, QR kódy a prvky uľahčujúce orientáciu v záhrade pre nevidiacich a slabozrakých.
 • Grant Inovuj Ty nám pomohol naštartovať záhradu. Od januára do apríla sme zrealizovali 7 workshopov so siedmymi lektormi a lektorkami, ktorých sa zúčastnilo dokopy približne 170 ľudí zo susedskej komunity a širšieho okolia. Za 5 týždňov práce v záhrade sme z prázdneho pozemku vytvorili fungujúcu záhradu. Vďaka finančnej podpore 5000 eur z grantu sme vybudovali záhony, konštrukciu na vodu vrátane nádrží, dažďovú záhradu a kompostovisko. Lektori a lektorky nás naučili mnoho nového o záhrade tak, aby bola permakultúrna, sebestačná, bez chémie a s maximálnym využitím lokálnych zdrojov.
 • roku 2023 sa nám podarilo získať grant z Úradu vlády. Vďaka tomuto grantu sme pokračovali v zakladaní záhrady a budovaní nových prvkov, výsadbou a podobne. Vybudovali sme oplotenie záhrady, mlatové chodníky, vysadili sme stromy, kríky a rôzne ďalšie rastliny

 

 • Na jeseň 2023 sa nám podarilo získať ešte jeden grant na vytvorenie komunitnej dielne od Stredoeurópskej nadácie. Dielňu sme vybavili rozmanitým náradím a od jari 2024 začne naplno fungovať.

 

Podporte Komunitnú záhradu na suti PRAVIDELNÝM DAROM!

 

Poďakovanie

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Projekt komunitnej záhrady vzniká s podporou mesta Košice a mestskej časti Košice-Sever.

                 

Previous Share:

 • Client:John Doe
 • Categories:
 • Skills:
  • After Effects
  • Illustrator
  • Photoshop
 • Project Url:View Project
 • Share:
Previous

Iné projekty a aktivity