Služby pre samosprávy

Ponúkame vám riešenia, ktoré zvýšia občiansku angažovanosť vo vašom meste a pomôžu vám lepšie pochopiť potreby obyvateľov v súvislosti s verejným priestorom. Na dosiahnutie pozitívnych zmien v spoločnosti totiž potrebujeme – okrem šikovných úradníkov, úradníčok, politikov, političiek – aj aktívnych občanov, ktorí sa starajú o svoje okolie.

WEBOVÁ PLATFORMA NA MIERU

Návod ako meniť mesto

Na takomto webe nájdu občania všetky dôležité informácie, kontakty, inšpirácie a žiadosti, ktoré im uľahčia premieňať ich susedstvo k lepšiemu. Žiadna zbytočná byrokracia. Všetky odpovede nájdu na jednom mieste.

ŠKOLENIE

Samospráva a komunity

Na tomto školení vás naučíme ako efektívne nastaviť spoluprácu samosprávy a aktívnych občanov a prečo sú pre mestá dôležité fungujúce komunity. Výsledkom bude lepšie a krajšie mesto.

KONZULTÁCIE

Ako zapájať občanov

Ak potrebujete prediskutovať témy týkajúce sa väčšieho zapájania občanov do aktivít, týkajúcich sa mesta, či tému participatívneho rozpočtu – ako nástroja na prebudenie komunít, ozvite sa nám.

6 výhod, ktoré vám prinesie spolupráca s aktívnymi občanmi a komunitami

1. Lepší stav verejných priestranstiev

2. Viac externých zdrojov a financií pre vaše mesto

3. Spoločenské, športové a rodinné akcie vo vašej MČ.

4. Nižšie náklady na údržbu zelene a celého okolia

5. Ľahšie identifikujete problémy vášho mesta.

6. Získate šikovných ľudí na spoluprácu.

Školitelia

Ivana Skoumalová a Igor Kupec sa vo sfére občianskej spoločnosti angažujú od roku 2002. Susedskú iniciatívu Poď na dvor založili spolu s ďalšími priateľmi a susedmi v roku 2016. Aktívne spolupracujú s umelcami, samosprávou, odborníkmi a odborníčkami z oblasti ekológie, urbanizmu a architektúry.

PhDr. Ivana Skoumalová, PhD.

Vyštudovala psychológiu, špecializovala sa v psychoterapii a doktoráty získala na Univerzite v Groningene v Holandsku a na UPJŠ v Košiciach. Občianskemu a sociálnemu aktivizmu a podpore občianskej angažovanosti sa v rámci rôznych projektov a spoluprác venuje 19 rokov. Okrem toho pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka v oblasti vied o zdraví, psychoterapeutka a supervízorka.

Mgr. Igor Kupec

Na Karlovej Univerzite vyštudoval odbor Štúdiá občianskej spoločnosti. Pôsobil ako manažér rozvoja komunít na MČ Košice Západ a koordinátor dobrovoľníkov v Arcidiecéznej charite. V oblasti dobrovoľníctva a občianskej spoločnosti sa pohybuje vyše 20 rokov. Okrem toho pracuje ako kreatívec a grafický dizajnér. Jeho práce nájdete na webe: www.igorkupec.sk