Projekt Monumenty z ruín

Projekt je zameraný na skrášľovanie a kultiváciu verejného priestoru – formou premeny ruín a socialistických reliktov na umelecké diela a funkčné objekty.

 

 

Dielo 1.
Samuel Velebný – Stůj noho!
Miesto: múr bývalého Evanjelického cintorína

Intervencia pozostáva z dvoch kovových rúk uložených v pravom uhle na dvoch stranách rohového muriva. V pravom uhle sa ruky stretávajú v polohe modlitby. Jedna z rúk – tá ktorá je viditeľná v smere chôdze do parku/cintorína má v sebe vyrezaný nápis „Stůj noho!“. Ide o fragment z predspevu lyricko-epickej skladby Slávy dcéra od Jána Kollára (1793 – 1852), evanjelického farára. Kollár žil a pôsobil v dobe, keď bol tento dnes už takmer stratený cintorín v prevádzke, rovnako tak ako biblická čeština – dobový jazyk evanjelickej liturgie a literatúry. Slová „Stůj noho!“ sú úvodom vety, ktorej celý tvar znie „Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš“ a dotýkajú sa tak posvätnosti cintorína, kde ležia dávno zabudnuté telesné pozostatky našich predkov. Druhá ruka je ornamentálne zdobená motívkmi buniek, koreňov a kvetov stvárňujúcich tému kolobehu života ale i parkovej zelne.

Dielo 2.
Andrea ČepiššákováMozaika Sever
Miesto: Kisdyho dvor – pri Spoločensko-kultúrnom centre

Intervencia sa uskutočnila na starom, betónovom poklope, ktorý zakrýva vstup do atómového krytu. Umelkyňa na ňom – v spolupráci so susedskou komunitou Poď na dvor – vytvorila mozaiku stvárňujúcu písmeno S, ktoré ukazuje na Sever.

Dielo 3.
Jiří Mateja, Igor KupecDekalóg
Miesto: Brownfield za Sídliskom Ťahanovce

Dva staré, posprejované panely ležiace pri ceste za sídliskom sme premenili na stratené dosky zmluvy – desatoro v hebrejčine. Nad kódexom, ktorý formoval židovskú, ale aj európsku a západnú civilizáciu tak môžu ťahanovčania túlajúci sa po lesíku za sídliskom trochu pomeditovať.

Dielo 4.
Jiří MatejaSchola
Miesto: Kisdyho dvor

Núdzový východ z krytu CO bol celé roky zahádzaný suťou a najrôznejšími odpadmi. Umeleckou intervenciou ho Jiří Mateja premenil na malú školu písmomaliarstva, do ktorej sa dá vstúpiť a cvičiť si v nej písanie.

Dielo 5.
Jiří MatejaKošický kompas
Miesto: Mlynský náhon

Jiří Mateja vytvoril na starý poklop na kanál – kompas ukazujúci na všetky okolité mestské časti Košíc + zaujímavé miesta v okolí.

Dielo 6.
Martin Pavlov, Igor KupecPosed pri Mlynskom náhone
Miesto: Mlynský náhon

Staré betónové stĺpy sme premenili na lavičku / posed z ktorého môžu ľudia pozorovať život zvierat v Mlynskom náhone.

Dielo 7.
Daniela Ferenčíková – Ihrisko
Miesto: Kisdyho dvor

Autorka sa rozhodla textilnou intervenciou upozorniť na staré, schátrané ihrisko, ktoré momentálne ľudia používajú ako parkovisko.

Dielo 8.
Martin Pavlov – Smerovník
Miesto: Kisdyho dvor

Autor premenil rozpadnutú teplovodnú šachtu na smerovník navádzajúci ľudí ku komunitnej záhrade.

Dielo 9.
Igor Kupec – Vtáčie búdky
Miesto:
MČ Sever

Starým stožiarom na vlajky som dal nový význam – nainštaloval som na nich vtáčie búdky a zasadil pod nich popínavé rastliny.

 

Projekt Monumenty z ruín vznikol vďaka finančnej podpore Karpatskej Nadácie a Mesta Košice / Creative Industry Košice.

Share:

Iné projekty a aktivity