Veľkoplošná maľba na asfalte

Category:
/Author:
Postupne prekračujeme hranice nášho dvora a susedstva. Koncom roka 2022 sa nám podarilo uspieť v žiadosti o grant z nadácie Bloomberg Philanthropies na projekt Čas spomaliť, ktorého zámerom je zvýšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky v našom meste. Okrem toho projekt prispeje k skvalitneniu verejného priestoru v okolí „kruháča“ pri Daňovom úrade. To všetko pomocou...