Komunitná záhrada na suti

Category:
/Author:
Na mieste zbúranej časti budovy teplární medzi Kisdyho ulicou a Obrancou mieru sme postavili komunitnú záhradu, ktorá bude slúžiť všetkým generáciám susedov a susediek žijúcich v našom okolí. Najčastejšie otázky Komu záhrada slúži? Záhrada je prístupná širokému susedstvu, deťom, dospelým i seniorom a seniorkám v čase od 9:00 do 18:00 v letnom čase a v...